Bezoekende teams

Beste bezoekende teams,

Wij geven graag kort even de richtlijnen mee die gelden in Sporthal Sint-Ludgardis:

Algemeen
- Handen ontsmetten bij het binnenkomen
- Registratie d.m.v. de QR-code of het registratieformulier
- Het dragen van een mondmasker is verplicht, enkel aan tafel in de cafetaria mag het het af

Spelers:
- Gebruik de kleedkamer die aan je ploeg werd toegewezen. Douchen is niet toegestaan
- Spelers wachten om het terrein te betreden tot dit volledig ontruimd is na de vorige wedstrijd en de spelersbank, stoelen en materiaal ontsmet zijn.
- Verlaat de zaal na de wedstrijd zo snel mogelijk zodat de volgende ploegen de zaal kunnen betreden.

Supporters:
- Supporters respecteren op de tribune de nodige afstand. Dit is niet nodig wanneer supporters tot een zelfde bubbel behoren.
- Supporters nemen enkel plaats op de voor hen voorziene tribune, uit- en thuissupporters mengen zich niet.
- Als de tribune vol is, kan de wedstrijd vanuit de cafetaria gevolgd worden.

Olicsa Alle rechten voorbehouden.